Sistem modular de echipamente individuale de protecție multirisc, Cod SMIS 151119

Beneficiar: C & A COMPANY IMPEX SRL

 

Scopul proiectului: promovarea inovarii si trans tehnologic in SC C&A Company Impex SRL in vederea obtinerii unor produse inov destinate protectiei individuale: sisteme modulare de echipamente individuale de protectie multirisc.

Obiectivul general al proiectului il constituie obtinerea in vederea comercializarii a unui sistem modular de echipamente individuale de protectie multirisc pornind de la cercetarea stiintifica aplicativa la nivel de prototip a INCDTP, prin transfer tehnologic catre SC C&A Company Impex SRL, avand ca obiect utilizarea rezultatelor de cercetare: (1)Brevet 129425 – Suport textil cu proprietati de reglare termica incorporate; (2)Cerere de brevet: A/01010/15.12.2016 „Costum de protectie impotriva frigului” (3) Cerere de brevet A/00617/29.08.2018 – Imbracaminte de protectie pentru interventie in situatii de urgenta”: orientate spre cresterea capacitatii de inovare a SC C&A Company Impex SRL, inovare concretizată prin dezvoltarea de produse care asigura: (a) protecție împotriva pericolelor multiple, (b)confort fiziologic, design ergonomic și parametri mecanici imbunatatiti si (c) o durată de viata mai lungă, comparativ cu produsele existente.

Obiective specifice: OS 1 transferarea rezultatelor de cercetare aplicativa reprezentand: „Suport textil cu proprietati de reglare termica incorporate” (B129425), „Costum de protectie impotriva frigului” (Cerere de brevet: A/01010/15.12.2016) si „Imbracaminte de protectie pentru interventie in situatii de urgenta” (Cerere de brevet: A/00617/29.08.2018) testate si validate in INCDTP catre SC C&A Company Impex SRL; Obiectivul specific 1 va fi atins prin desfasurarea urmatoarelor activitati: – Investitii in active necorporale reprezentand achizitia de active necorporale (achizitia rezultatelor de CD de la INCDTP); INCDTP va transfera urmatoarele rezultate de CD: „Suport textil cu proprietati de reglare termica incorporate” (Brevet 129425)”, „Costum de protectie impotriva frigului” (Cerere de brevet: A/01010/15.12.2016) si „Imbracaminte de protectie pentru interventie in situatii de urgenta” (Cerere de brevet: A/00617/29.08.2018) – Obtinerea si validarea drepturilor de proprietate intelectuala concretizata in obtinerea drepturilor de exploatare a rezultatelor de cercetare „Suport textil cu proprietati de reglare termica incorporate” (Brevet 129425), „Costum de protectie impotriva frigului” (Cerere de brevet: A/01010/15.12.2016), de la INCDTP si „Imbracaminte de protectie pentru interventie in situatii de urgenta” (Cerere de brevet: A/00617/29.08.2018).

OS 2 dezvoltarea experimentala la nivelul SC C&A Company Impex SRL utilizand utilaje de ultima generatie in vederea obtinerii de sisteme modulare de echipamente individuale de protectie/imbracaminte de protectie multirisc; Obiectivul specific 2 va fi atins prin desfasurarea urmatoarelor activitati: – Investitii in active corporale reprezentand achizitii de utilaje precum si de servicii de asistenta si consultanta pentru dezvoltare experimentala privind sistemele modulare de echipamente individuale de protectie/imbracaminte de protectie multirisc – Protejarea drepturilor de PI prin realizare si depunere marca C&A/produs la OSIM si eventual brevet

OS 3 obtinerea si caracterizarea produselor finite (sisteme modulare de echipamente individuale de protectie/ imbracaminte de protectie multirisc) pe baza transferului tehnologic si folosind utilajele achizitionate; Obiectivul specific 3 va fi atins prin desfasurarea urmatoarelor activitati: – Investitii in active corporale reprezentand achizitii de utilaje pentru obtinerea noilor produse, sisteme modulare de echipamente individuale de protectie/imbracaminte de protectie multirisc – Consiliere privind implementarea standardului SR 13572:2016 Sisteme de management al Inovarii. Cerinte – Evaluare tehnologica si Audit tehnologic – Realizarea si revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie a produsului – Punerea in fabricatie – realizare serie ZERO a produsului. Dupa realizarea seriei ZERO va fi stabilita o strategie de producție care să asigure un flux de produse Sisteme modulare de echipamente individuale de protectie/imbracaminte de protectie multirisc corelata cu strategia de comercializare a acestora (constanță/ritmicitate, potențial de creștere, etc).

 

Rezultatele proiectului

 

  1. Rapoarte de audit care insotesc fiecare cerere de rambursare;
  2. 2 comunicate de presa; 1 placa permanenta;
  3. Transfer tehnologic pentru utilizarea rezultatelor de cercetare „Suport textil cu proprietati de reglare termica incorporate”, „Costum de protectie impotriva frigului” si „Imbracaminte de protectie pentru interventie in situatii de urgenta” – obtinerea dreptului pentru utilizarea/exploatarea brevetului de inventie B129425, a cererilor de brevete de invenție A/01010/15.12.2016 si A/00617/29.08.2018, prin contract de licenta neexclusiva si Know-How;
  4. Achizitionarea utilajelor/echipamentelor in vederea transferului tehnologic si introducerii in productie a rezultatelor CDI: – 10 masini liniare cu 1 ac pentru cusatura rigida – 1 masina de cusut cu 2 ace escamontabile – 5 masini de surfilat cu 2 ace si 5 fire – 1 masina pentru executat butoniere – 1 masina de aplicat buzunare – 1 masina cusut nasturi – 1 masina speciala de cusut banda – 1masina de aplicat banda pentru impermeabilizarea cusaturilor;
  5. Realizarea prototipurilor de sisteme modulare de echipamente individuale de protectie/imbracaminte de protectie multirisc – 2 modele x 5 bucati /model =10 prototipuri Stabilirea prin incercari de laborator specifice a valorii/nivelului caracteristicilor de performanta ale prototipurilor de sisteme modulare de echipamente individuale de protectie/imbracaminte de protectie multirisc realizate -Buletine de analiza/Rapoarte de incercari Evaluarea rezultatelor obtinute comparativ cu cerintele de performanta si confort impuse – 1 Raport de evaluare pentru fiecare model de prototip realizat Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a prototipurilor de sisteme modulare de echipamente individuale de protectie/imbracaminte de protectie multirisc -1 documentatie tehnica de realizare pentru fiecare model de sistem modular de echipamente individuale de protectie /imbracaminte de protectie multirisc;
  6. Contract de licenta neexclusiva si Know-How privind utilizarea/ exploatarea rezultatelor de cercetare „Suport textil cu proprietati de reglare termica incorporate” (B129425), „Costum de protectie impotriva frigului” cererii de brevet de invenție (A/01010/15.12.2016) si „Imbracaminte de protectie pentru interventie in situatii de urgenta” (cerere de brevet de inventie A/00617/29.08.2018). Cerere inregistrare Marca IMM/produs la OSIM Cerere de brevet inregistrata la OSIM privind soluțiile tehnice care includ un pas inventiv, dezvoltate în timpul procesului de ridicare la scară a rezultatelor de CD, pentru realizarea Sistem modular de echipamente individuale de protectie/imbracaminte de protectie multirisc Strategie, Politici si Proceduri pentru implementare SMIn conform SR 13572:2016 Raport evaluare tehnologica Raport audit tehnologic si plan de actiune; 7. Documentatie tehnica de introducere in fabricatie revizuita -1 documentatie tehnica de introducere in fabricatie revizuita pentru fiecare model de sistem modular de echipamente individuale de protectie /imbracaminte de protectie multirisc Realizare produs Serie „zero” – reprezentand Sistem modular de echipamente individuale de protectie/imbracaminte de protectie multirisc – marca C&A.

 

Data începere: 24.03.2022

Perioadă de implementare: 24.03.2022 – 31.08.2023

Valoarea totală: 1.249.538,09 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 803.274,50 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 41.754,30 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro